Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Administratie moet Simpel en Snel

Not invented here!

Veel ondernemingen starten zelf een verwerkingsregister met een spreadsheet waarin enkele gegevens worden bijgehouden die men noodzakelijk acht voor de AVG. Het kan toch niet zo moeilijk zijn?

Al gauw komt men er achter dat veel meer informatie boven water gehaald moet worden: denk aan externe partijen, applicaties, processen, …etc. En belangrijk de kruisverbanden tussen al die gegevens.

Tot slot blijkt een verwerkingenregister alleen niet afdoende is. Er is ook een data lek register nodig, en een toestemmingenregister, …etc.

Kies voor een online privacy boekhoud pakket waarin je alle vragen op een rij hebt en niets kan vergeten. 

Zelf het wiel uitvinden avg gdpr administratie guru tool trust privacy perfect audit one management

Moeizaam proces

Het is duidelijk het vergaren van alle door de AVG verplichte informatie is een tijdrovend ⏳ proces en vergt een bepaalde deskundigheid. Deskundigheid met betrekking tot de wet en kennis van de onderneming.

Templates en Wizards 🧙‍♂️

Hoe handig is het om bij deze inventarisatie en het opstellen van de administratie ondersteuning te hebben van een tool. Een oplossing die jou met voor ingevulde templates en wizards die jou door het interview proces heen helpen. 👍

#privacy #register #compliance

TOP