pact privacy logo privacy administratie PIMS verwerkingen register AVG privacy information management system
Privacy • Accounting • Control • Tracking
Online privacy administratie - Start simple, finish fast

Maak uw privacy informatie meteen beschikbaar

Maak uw privacy informatie meteen beschikbaar

Probeer Pact Privacy 30 Dagen Gratis! No Strings Attached

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pact-Online BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de normale persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pact-online.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Pact-Online BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om onze dienst, PACT-privacy register, efficiënt en effectief te laten functioneren.
  • Voor afhandeling van betalingen en vorderingen.
  • Voor communicatie over onze dienst en de uitvoering daarvan.
  • Voor nieuwsbrieven, vooraankondigingen, …etc. Indien expliciet toestemming is gegeven.

Hoe lang we gegevens bewaren

Pact-Online BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Pact-Online BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Pact-Online BV gebruikt cookies voor het efficiënt en effectief uitvoeren van de website. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd. De informatie in dit bestandje wordt door uw browser bewaard. Andere pagina’s op deze website kunnen die informatie dan weer opvragen zodat het systeem weet of u bijvoorbeeld bent ingelogd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pact-online.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Pact-Online BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Pact-Online BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@pact-online.com.

Pact-Online BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Toegang tot PACT-privacy® wordt via een gebruikersnaam en wachtwoord verkregen.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’, het hangslotje in de adresbalk en onze bedrijfsnaam “PACT Online BV”.

Contact

Heeft u vragen over onze privacy verklaring of de uitvoering daarvan, dan kunt u deze richten aan info@pact-online.com

Start nu je privacy admistratie met 30 dagen GRATIS Pact

Profiteer van alle voordelen die Pact u te bieden heeft. Probeer Pact Privacy 30 Dagen Gratis! No Strings Attached.

Of...

Probeer de gratis Pact Privacy Demo

Boek een demo dag waarbij wij je persoonlijk door de Pact applicatie begeleiden en je op weg helpen met je privacy administratie.

avg vereniging onetrust dporganizer privacy valley Mine PrivacyOps Transcend privacy tools

Voordat u naar de PACT privacy applicatie gaat, vragen we u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.