pact privacy logo privacy administratie PIMS verwerkingen register AVG privacy information management system
Privacy • Accounting • Control • Tracking
Online privacy administratie - Start simple, finish fast

Maak uw privacy informatie meteen beschikbaar

Maak uw privacy informatie meteen beschikbaar

Probeer Pact Privacy 30 Dagen Gratis! No Strings Attached

Gemeenten

Gemeenten & Privacywetgeving

Pact-privacy® de Nr 1 privacy administratie software voor de overheid en semi-overheid.

Met Pact-privacy® heeft u de AVG compliance volledig onder controle en houdt u weer tijd over voor uitdagingen die er echt toe doen.

AVG?
“Wij zijn overheid en mogen dus persoonsgegevens verwerken”

Een veel gehoorde opmerking tijdens mijn trainingen.

Maar wat als burgers u aansprakelijk stellen voor misbruik of lekken van persoonsgegevens?

Vanuit de code voor ambtenaren, “Gedragscode voor ambtenaren”, wordt er van jou verwacht dat jij zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens van burgers en relaties.

Artikel 2 Vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie Je gaat binnen en buiten je werk zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers, gegevens van bedrijven en instellingen, politiek gevoelige informatie en andere informatie die in handen van buitenstaanders de belangen van de gemeente kan schaden. Je gaat functioneel om met gevoelige informatie. Je respecteert de privacy van cliënten, zakelijke relaties en collega’s.

Voorbeeldfunctie van gemeenten

Het vermijden van boetes is echter niet de belangrijkste reden om de zaken op orde te krijgen.

Abmbtenaren bekleden een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Ambtenaren moeten van onbesproken gedrag zijn.

Het beroep kenmerkt zich door kernwaarden als professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid. Het siert hen simpelweg niet wanneer zij met dit soort zaken blunderen.

Klanten verwachten een strikte geheimhouding en zorgvuldigheid in de omgang met hun privacy en die van hun organisatie.

Accountants hebben dan ook niet alleen een wettelijke, maar ook een morele plicht om zorgvuldig met klantgegevens om te springen. Dat geldt voor individuele accountants als natuurlijke personen, maar ook voor accountantskantoren als rechtspersonen.

De imagoschade die optreedt bij een datalek kan nog vele malen ernstiger zijn dan welke boete dan ook.

Onbewuste handelingen

Datalekken komen in de accountancysector dan ook regelmatig voor.

De cijfers spreken boekdelen. De Autoriteit Persoonsgegevens tekende sinds 2016 meeste datalekken op voor de accountancy- en finance sector. Samen met de zorgsector staan ze op dat gebied eenzaam bovenaan.

Dat is pijnlijk, want juist accountantskantoren beheren zeer privacygevoelige persoonsgegevens.

Financiële informatie is natuurlijk erg privacygevoelig, maar ook het BSN is erg gewild. Bijvoorbeeld voor identiteitsfraude.

Denk ook aan zaken als fotokopieën van paspoorten die organisaties uit deze branche niet zelden verwerken. Daarbij laat de eerder genoemde voorbeeldfunctie zich niet rijmen met een datalek.

Ondernemers

De AVG eist van organisaties, dus ook van gemeenten, dat zij aantoonbaar voldoen aan de privacywetgeving.

Dat betekent dat zij dienen te registreren wat zij doen met persoonsgegevens.

 

 

Organisaties dienen een privacy administratie bij te houden om te kunnen overleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of aan burgers.

De inhoud van een complete privacy administratie omvat een verwerkingsregister, een register met verwerkers, verwerkingsovereenkomsten, een verzoekenregister , een data lek register, overzicht met maatregelen.

Ketenverantwoordelijkheid

Voor de verwerking in de keten zijn verschillende partijen verantwoordelijk: de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de eventuele subverwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is een rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dit kan de mkb adviseur zijn die als werkgever de wettelijk vereiste gegevens verzameld van zijn werknemers. De verwerker is de rechtspersoon die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld het verwerken van salarissen en het bijhouden van administraties. De subverwerker is de rechtspersoon die in opdracht van de verwerker persoonsgegevens verwerkt.

Administratie essentieel

De volgende stap is dat er periodiek een audit wordt gedaan op de privacy situatie bij ondernemingen, het zogenaamde privacy impact assessment.

Met een sluitende privacy administratie kan jij het risico gesprek aangaan met jouw cliënten .

Privacy administratie ontzorgen

Dankzij het Pact-privacy® portaal kan jij voor elk van jouw cliënten een complete privacy administratie uit handen nemen.

Het portaal heeft de look & feel van jouw kantoor en werkt vertrouwd voor jouw cliënten.

Makkelijk en simpel uw privacy administratie op orde

Onze online privacy administratie, met templates en wizards. maakt het eenvoudig om de privacy administratie van uw organisatie op orde te krijgen. Dankzij heldere instructies kan Pact-privacy® makkelijk en snel door een privacy medewerker worden ingevuld en bijgehouden.

Afgestemd op uw behoeften

Pact-privacy® is een compleet product met handige wizards en vooringevulde templates.

Tijdens de demo staan wij graag zoveel mogelijk stil bij oplossingen waar u naar op zoek bent.

Ontdek in onze product tour alvast over welke features u meer over wilt horen.

Zelf alvast rondkijken?

Kunt u niet wachten om zelf alvast rond te klikken in ons product? Geen probleem! Probeer Pact-Privacy® 30 dagen gratis. No strings attached.

Stel je eigen vraag

  Veel gestelde vragen

  Je wil deze cloud software aanbieden aan jouw cliënten? Dat kan, tegen interessante condities kan de software worden wederverkocht.

  Je wil jouw eigen portaal, herkenbaar voor jouw cliënten? Natuurlijk een eigen privacy administratie met in 1 overzicht al je cliënten.

  Start nu je privacy admistratie met 30 dagen GRATIS Pact

  Profiteer van alle voordelen die Pact u te bieden heeft. Probeer Pact Privacy 30 Dagen Gratis! No Strings Attached.

  Of...

  Probeer de gratis Pact Privacy Demo

  Boek een demo dag waarbij wij je persoonlijk door de Pact applicatie begeleiden en je op weg helpen met je privacy administratie.

  avg vereniging onetrust dporganizer privacy valley Mine PrivacyOps Transcend privacy tools

  Voordat u naar de PACT privacy applicatie gaat, vragen we u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.