Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Privacy Officer

Niet alleen organisaties die hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen een DPO aanstellen, maar ook alle andere organisaties. Op het moment dat je dit doet, moet wel worden voldaan aan alle vereisten uit de AVG ten aanzien van de DPO.

De taak van de DPO is om toe te zien op de opzet en naleving van het privacybeleid en de AVG binnen de organisatie. En om, waar relevant, te adviseren over alles op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Om deze taken te kunnen uitvoeren is het van belang om als organisatie een complete privacy administratie te hebben.

Het is voor organisaties die op basis van de AVG niet verplicht zijn een DPO aan te stellen en dit ook niet willen. Echter vaak is het toch verstandig om iemand, een Privacy Officer bijvoorbeeld, aan te wijzen als aanspreekpunt voor alle privacy gerelateerde zaken.

Gelukkig kan je de administratie met Pact-privacy® makkelijk en overzichtelijk bijhouden, maar waarom zou je?

De imagoschade die optreedt bij een datalek kan nog vele malen ernstiger zijn dan welke boete dan ook.

Ondernemers moeten aantoonbaar voldoen aan de AVG

De AVG eist van ondernemers, dus ook accountants, dat zij aantoonbaar voldoen aan de privacywetgeving. Dat betekent dat zij dienen te registreren wat zij doen met persoonsgegevens.

Ondernemers dienen een privacy administratie bij te houden om te kunnen overleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.privacy officer data protection officer functionaris gegevensbecherming

De inhoud van een complete privacy administratie omvat een verwerkingsregister, een register met verwerkers, verwerkingsovereenkomsten, een verzoekenregister , een data lek register, overzicht met maatregelen.

Ketenverantwoordelijkheid: Wie is verantwoordelijk

Voor de verwerking in de keten zijn verschillende partijen verantwoordelijk: de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de eventuele subverwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is een rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dit kan de mkb adviseur zijn die als werkgever de wettelijk vereiste gegevens verzameld van zijn werknemers. De verwerker is de rechtspersoon die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld het verwerken van salarissen en het bijhouden van administraties. De subverwerker is de rechtspersoon die in opdracht van de verwerker persoonsgegevens verwerkt… lees verder.

Administratie essentieel

De volgende stap is dat er periodiek een audit wordt gedaan op de privacy situatie bij ondernemingen, het zogenaamde privacy impact assessment.

Met een sluitende privacy administratie kan jij het risico gesprek aangaan met jouw cliënten .

Privacy administratie ontzorgen

Dankzij het Pact-privacy® portaal kan jij voor elk van jouw cliënten een complete privacy administratie uit handen nemen.

Het portaal heeft de look & feel van jouw kantoor en werkt vertrouwd voor jouw cliënten.

Makkelijk en simpel je privacy administratie op orde

Onze online privacy administratie, met templates en wizards. maakt het eenvoudig om de privacy administratie van jouw organisatie op orde te krijgen.

Dankzij heldere instructies kan Pact-privacy® makkelijk en snel door een privacy medewerker worden ingevuld en bijgehouden.

Afgestemd op jouw behoeften

Pact-privacy® is een compleet product met handige wizards en vooringevulde templates.

Tijdens de demo staan wij graag zoveel mogelijk stil bij oplossingen waar jij naar op zoek bent.

Ontdek in onze product tour alvast over welke features jij meer over wilt horen.


Zelf alvast rondkijken?

Kun je niet wachten om zelf alvast rond te klikken in ons product? Geen probleem! Probeer Pact-Privacy® 30 dagen gratis. No strings attached.


Veel gestelde vragen

Je wil deze cloud software aanbieden aan jouw cliënten? Dat kan, tegen interessante condities kan de software worden wederverkocht.

Je wil jouw eigen portaal, herkenbaar voor jouw cliënten? Natuurlijk een eigen privacy administratie met in 1 overzicht al je cliënten.


Stel je eigen vraag

    functionaris gegevensbescherming bedrijfsadviseurs

    TOP