Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Bewaartermijnen

Ons bin zuunig (CEO)

Wie wat bewaart heeft wat! (HR manager)

Bewaar het nou maar want je weet maar nooit (Archiefbeheerder)

Herkent u deze uitspraken? Mooie calvinistische principes, en voor een heleboel zaken of spullen kan dat zeker van toepassing zijn.

Echter niet voor persoonsgegevens !!!

Bewaartermijnen aanhouden betekent op tijd vernietigen! (AVG)

  Graag ontvang ik de bewaartermijnen gids.

  Aanhef: Dhr.Mevr.

  Waar kent u ons van?

  Daar zijn een aantal redenen voor:


  bewaartermijnen archief HR salaris administratie

  Privacy principes

  In de AVG zijn 2 principes van essentieel belang als het gaat om verwerking van persoonsgegevens:

  1. Data minimalisatie; verzamel nooit meer persoonsgegevens dan voor het doel noodzakelijk zijn.
  2. Bewaartermijnen; bewaar persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk zijn.

  TOP