Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Bewaartermijnen


Ons bin zuunig

CEO

Wie wat bewaart heeft wat!

HR manager

Bewaar het nou maar want je weet maar nooit

Archiefbeheerder

Herkent u deze uitspraken? Mooie calvinistische principes, en voor een heleboel zaken of spullen kan dat zeker van toepassing zijn.

Echter niet voor persoonsgegevens !!!

Daar zijn een aantal redenen voor:


bewaartermijnen archief HR salaris administratie

Privacy principes

In de AVG zijn 2 principes van essentieel belang als het gaat om verwerking van persoonsgegevens:

  1. Data minimalisatie; verzamel nooit meer persoonsgegevens dan voor het doel noodzakelijk zijn.
  2. Bewaartermijnen; bewaar persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk zijn.


Bewaartermijnen aanhouden betekent op tijd vernietigen!


Meer weten? Vraag de gids aan.

Graag ontvang ik de bewaartermijnen gids.

Aanhef: Dhr.Mevr.
Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Waar kent u ons van?

Graag ontvang ik jullie nieuwsbrief


TOP