Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Registeraccountant & Privacywetgeving

Een registeraccountant heeft veel te maken met diverse wet- en regelgeving. Eén ervan, is de Algemene Verordering Gegevens-wet, beter bekend als AVG (of GDPR in het Engels). De wetgeving geldt in heel Europa, en dus ook in Nederland. Wat moet u als registeraccountant hiervan af weten? Gelukkig kunt u de administratie met Pact-privacy® makkelijk en overzichtelijk bijhouden, maar waarom zou u?

AVG? Daar ga ik mijn cliënten toch niet mee lastig vallen!

Een veel gehoorde opmerking tijdens mijn trainingen. Maar wat als uw cliënten u aansprakelijk stellen voor slecht of niet ontvangen advies? Vanuit de beroepscode voor accountancy, de verordening gedrags- en beroepsregels registeraccountants, wordt er van u verwacht dat u uw cliënten wijst op ondernemersrisico’s,

Indien ondernemers niet voldoen aan de AVG-wet lopen zij een materieel risico, boetes tot wel 20% van hun jaaromzet. Het klinkt als iets onwerkelijks en moeilijk te controleren, maar de Autoriteit Persoonsgegevens controleert het wel. Dat risico laat u uw cliënten toch niet nemen?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar voor ruim 2,5 miljoen euro aan AVG-boetes opgelegd, geniddeld bedraagt de boete 600.000 Euro. Het gaat in totaal om vier boetes. Het aantal onderzoeken naar overtreding van overtreding van de privacyregels vervijfvoudigde naar 110. 

Voorbeeldfunctie van registeraccountants

Het vermijden van boetes is echter niet de belangrijkste reden om de zaken op orde te krijgen. registeraccountants bekleden een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Registeraccountants zijn vertrouwenspersonen.

Het beroep kenmerkt zich door kernwaarden als professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid. Het siert hen simpelweg niet wanneer zij met dit soort zaken blunderen. Cliënten verwachten een strikte geheimhouding en zorgvuldigheid in de omgang met hun privacy en die van hun organisatie.

Registeraccountants hebben dan ook niet alleen een wettelijke, maar ook een morele plicht om zorgvuldig met klantgegevens om te springen. Dat geldt voor individuele registeraccountants als natuurlijke personen, maar ook voor accountantskantoren als rechtspersonen.

De imagoschade die optreedt bij een datalek kan nog vele malen ernstiger zijn dan welke boete dan ook.

AP tekent de meeste datalekken op voor accountancy- en finance sector

Datalekken komen in de accountancysector dan ook regelmatig voor. De cijfers spreken boekdelen. De Autoriteit Persoonsgegevens tekende sinds 2016 meeste datalekken op voor de accountancy- en finance sector. Samen met de zorgsector staan ze op dat gebied eenzaam bovenaan. Dat is pijnlijk, want juist accountantskantoren beheren zeer privacygevoelige persoonsgegevens.

Financiële informatie is natuurlijk erg privacygevoelig, maar ook het BSN is erg gewild. Bijvoorbeeld voor identiteitsfraude. Denk ook aan zaken als fotokopieën van paspoorten die organisaties uit deze branche niet zelden verwerken. Daarbij laat de eerder genoemde voorbeeldfunctie zich niet rijmen met een datalek.

Ondernemers moeten aantoonbaar voldoen aan de AVG

De AVG eist van ondernemers, dus ook accountants, dat zij aantoonbaar voldoen aan de privacywetgeving. Dat betekent dat zij dienen te registreren wat zij doen met persoonsgegevens.

Ondernemers dienen een privacy administratie bij te houden om te kunnen overleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.accountant bol ruitenburg verstegen wallast hlb van daal visser Koenen kroesewevers schipper van oers witlox

De inhoud van een complete privacy administratie omvat een verwerkingsregister, een register met verwerkers, verwerkingsovereenkomsten, een verzoekenregister , een data lek register, overzicht met maatregelen.

 

Ketenverantwoordelijkheid: Wie is verantwoordelijk

Voor de verwerking in de keten zijn verschillende partijen verantwoordelijk: de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de eventuele subverwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is een rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dit kan de mkb adviseur zijn die als werkgever de wettelijk vereiste gegevens verzameld van zijn werknemers. De verwerker is de rechtspersoon die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld het verwerken van salarissen en het bijhouden van administraties. De subverwerker is de rechtspersoon die in opdracht van de verwerker persoonsgegevens verwerkt.

Administratie essentieel

De volgende stap is dat er periodiek een risico analyse wordt gedaan op de privacy situatie bij ondernemingen ten behoeve van het gesprek met de cliënt.

Met een sluitende privacy administratie kunt u het risico gesprek aangaan met uw cliënten .

Privacy administratie ontzorgen

Dankzij het Pact-privacy® portaal kunt u voor elk van uw cliënten een complete privacy administratie uit handen nemen.

Het portaal heeft de look & feel van uw kantoor en werkt daarmee vertrouwd voor uw cliënten.

Makkelijk en simpel uw privacy administratie op orde

Onze online privacy administratie, met templates en wizards. maakt het eenvoudig om de privacy administratie van uw organisatie op orde te krijgen.

Dankzij heldere instructies kan Pact-privacy® makkelijk en snel door een privacy medewerker worden ingevuld en bijgehouden.

Afgestemd op uw behoeften

Pact-privacy® is een compleet product met handige wizards en vooringevulde templates.

Tijdens de demo staan wij graag zoveel mogelijk stil bij oplossingen waar u naar op zoek bent.

Ontdek in onze product tour alvast over welke features u meer over wilt horen.


Zelf alvast rondkijken?

Kunt u niet wachten om zelf alvast rond te klikken in ons product? Geen probleem! Probeer Pact-Privacy® 30 dagen gratis. No strings attached.


Veel gestelde vragen

U wilt deze cloud software aanbieden aan uw cliënten? Dat kan, tegen interessante condities kan de software worden wederverkocht.

U wilt uw eigen portaal, herkenbaar voor uw cliënten? Natuurlijk een eigen privacy administratie met in 1 overzicht al uw cliënten.


Stel je eigen vraag

  beroepsorganisatie Accountants Adviseurs Registeraccountants Adviesgroep Accountancy AccountantsKantoor Bedrijfsadviseurs Administraties Fiscaal Adviseur Belastingadvies Administratie fiscalist salarisverwerking Belastingadviseurs Belasting financiëel kantoor

  Accountants Adviseurs Registeraccountants Adviesgroep Accountancy AccountantsKantoor Bedrijfsadviseurs Administraties Fiscaal Adviseur Belastingadvies Administratie fiscalist salarisverwerking Belastingadviseurs Belasting financiëel kantoor

  Gerelateerde onderwerpen

  Accountants Adviseurs Registeraccountants Adviesgroep Accountancy AccountantsKantoor Bedrijfsadviseurs Administraties Fiscaal Adviseur Belastingadvies Administratie fiscalist salarisverwerking Belastingadviseurs Belasting financiëel kantoor

   

  TOP