Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Software gids helpt u bij uw keuze

Gebruik van de Checklist

Deze software gids zal helpen bij uw keuze voor een privacy administratie tool, noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen van de Europese privacy verordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze gids vindt u verschillende secties die elk een specifiek aspect van een privacy administratie tool beschrijft. U kunt extra secties of eisen toevoegen die uw behoeften nauwkeuriger zullen vervullen. Aan het einde van dit document kunt u uw eigen notities kwijt.

USP

Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven. Zij zien privacy bescherming als een belangrijk USP (‘Unique Selling Point’) en nemen het onderwerp op in hun jaarverslag. In aanbestedingen worden naast de eisen op het gebied van certificeringen en het gevoerde security-beleid steeds vaker eisen gesteld aan het gevoerde privacy-beleid van mogelijke leveranciers.

Ontvang AVG Software Checklist

  Aanhef*: Dhr.Mevr.
  Uw naam*:

  Uw email*:

  Uw telefoonnummer:

  Waar kent u ons van?

  privacy software gids selectie gratis one trust privacy perfect one trust nexus

  Administratie

  Aantoonbaar betekent een administratie van al uw verwerkingen met persoonsgegevens, de privacy risico’s en de genomen technische- en organisatorische maatregelen om aan de wetgeving te voldoen. Kortom u dient verantwoording af te leggen.


  Graag wil ik een demo van PACT-Privacy®

   Aanhef *: dhr.mevr.
   Uw naam *:

   Uw email *


   Controle

   Een belangrijk doel van de wetgeving is om burgers controle (terug) te geven over wat er gebeurt met hun gegevens. Consequentie is, dat niet alleen de Autoriteit Persoonsgegevens maar ook burgers u en uw organisatie ter verantwoording kan roepen.

   Privacy bescherming

   Privacy staat in toenemende mate in de belangstelling. Het is noodzakelijk om aantoonbaar zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In het belang van de burger. In het belang van een goede en integere dienstverlening. In het belang van het vertrouwen in de digitale economie en het voorkomen van identiteitsfraude.

   Privacy Beheer

   Wanneer u nog steeds spreadsheets gebruikt, denk eens na over het gebruik van privacy software.

   Ontvang een checklist om te weten wat u kan afvinken om te voldoen aan de AVG.

   Veel privacy professionals hebben de voordelen begrepen om te investeren in een tool dat de complexiteit van privacy beheer aankan.

   Volume

   Voldoet uw organisatie aan 1 van de volgende voorwaarden?

   Complexiteit

   Voldoet uw organisatie aan 1 van de volgende voorwaarden?

   TOP