Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Boekhouder

AVG? daar ga ik mijn klanten toch niet mee lastig vallen!

Tijdens mijn trainingen hoor ik deze opmerking vaak, gemaakt door bedrijfs adviseurs.

 

Vanuit de beroepscode, bijv. de verordening gedrags- en beroepsregels accountants, wordt er van de accountant / boekhouder verwacht dat zij hun klanten wijzen op risico’s die zij lopen.

Indien ondernemers niet voldoen aan de AVG lopen zij een materieel risico, tot 20% van de jaaromzet.

Ondernemers moeten aantoonbaar voldoen aan de AVG

De AVG eist van ondernemers dat zij aantoonbaar voldoen aan de wetgeving. Dat betekent dat zij dienen te registreren wat zij doen met persoonsgegevens. Er moeten registers worden bijgehouden van de verwerkingen, de verwerkers, verwerkingsovereenkomsten, inzageverzoekene, data lekken, …etc.

Administratie is essentieel

De volgende stap is dat er periodiek audits wordt gedaan op de privacy situatie bij ondernemingen, het zogenaamde privacy assessment. Hiertoe is een privacy boekhouding essentieel. Met een sluitende privacy administratie kunt u als accountant of boekhoud kantoor het risico gesprek aangaan met uw klanten.

Makkelijk en simpel

Onze online privacy boekhouding met templates en invulhulp maakt het eenvoudig om de privacy administratie van uw organisatie op orde te krijgen. Het kan bijvoorbeeld prima door een medewerker worden ingevuld en bijgehouden.

 

Ondernemers dienen een privacy administratie bij te houden om te kunnen overleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.accountant bol ruitenburg verstegen wallast hlb van daal visser Koenen kroesewevers schipper van oers witlox

De inhoud van een complete privacy administratie omvat een verwerkingsregister, een register met verwerkers, verwerkingsovereenkomsten, een verzoekenregister , een data lek register, overzicht met maatregelen.

 

Ketenaansprakelijkheid: Wie is verantwoordelijk?

Voor de verwerking in de keten zijn verschillende partijen verantwoordelijk: de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de eventuele subverwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is een rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dit kan de mkb adviseur zijn die als werkgever de wettelijk vereiste gegevens verzameld van zijn werknemers. De verwerker is de rechtspersoon die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld het verwerken van salarissen en het bijhouden van administraties. De subverwerker is de rechtspersoon die in opdracht van de verwerker persoonsgegevens verwerkt… lees verder.

Administratie essentieel

De volgende stap is dat er periodiek een risico analyse wordt gedaan op de privacy situatie bij ondernemingen ten behoeve van het gesprek met de cliënt.

Met een sluitende privacy administratie kunt u het risico gesprek aangaan met uw cliënten .

Privacy administratie ontzorgen

Dankzij het Pact-privacy® portaal kunt u voor elk van uw cliënten een complete privacy administratie uit handen nemen.

Het portaal heeft de look & feel van uw kantoor en werkt daarmee vertrouwd voor uw cliënten.

Makkelijk en simpel uw privacy administratie op orde

Onze online privacy administratie, met templates en wizards. maakt het eenvoudig om de privacy administratie van uw organisatie op orde te krijgen.

Dankzij heldere instructies kan Pact-privacy® makkelijk en snel door een privacy medewerker worden ingevuld en bijgehouden.

Afgestemd op uw behoeften

Pact-privacy® is een compleet product met handige wizards en vooringevulde templates.

Tijdens de demo staan wij graag zoveel mogelijk stil bij oplossingen waar u naar op zoek bent.

Ontdek in onze product tour alvast over welke features u meer over wilt horen.


Zelf alvast rondkijken?

Kunt u niet wachten om zelf alvast rond te klikken in ons product? Geen probleem! Probeer Pact-Privacy® 30 dagen gratis. No strings attached.


Veel gestelde vragen

U wilt deze cloud software aanbieden aan uw cliënten? Dat kan, tegen interessante condities kan de software worden wederverkocht.

U wilt uw eigen portaal, herkenbaar voor uw cliënten? Natuurlijk een eigen privacy administratie met in 1 overzicht al uw cliënten.


Stel je eigen vraag

    boekhouders branch nederlands orde van administratie en belastingdekundigen NOAB

    administratie belastingadvieskantoren  Administratie Belastingdeskundigen  deskundigen boekhouder adviseur boekhoudkantoor

    TOP