Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Sectoren

Privacy Boekhouding per Sector

Pact-Privacy kent per branche specifieke templates.

De AVG eist van ondernemingen dat zij aantoonbaar voldoen aan de wetgeving. Dat betekent dat zij dienen te registreren wat zij doen met persoonsgegevens. Er moeten registers worden bijgehouden van de verwerkingen, de verwerkers, verwerkingsovereenkomsten, inzageverzoekene, data lekken, …etc.

Boekhouding essentieel voor accountant

De volgende stap is dat er periodiek audits wordt gedaan op de privacy situatie bij ondernemingen, het zogenaamde privacy assessment. Hiertoe is een privacy boekhouding essentieel. Met een sluitende privacy administratie kunt u als MKB accountant of boekhoud kantoor het risico gesprek aangaan met uw cliënten.

Portaal

Dankzij het PACT-privacy administratie portaal kunt u voor elk van uw cliënten een complete privacy boekhouding bijhouden. Het portaal heeft de look & feel van uw kantoor en zal vertrouwd werken voor uw cliënten.

Makkelijk en simpel

Onze online privacy boekhouding met templates en invulhulp maakt het eenvoudig om de privacy administratie van uw organisatie op orde te krijgen. Het kan bijvoorbeeld prima door een medewerker worden ingevuld en bijgehouden.

Partners

U wilt deze cloud software aanbieden aan uw klanten? Waardoor u zich kan focussen op het gesprek met uw klanten? U wilt uw eigen Pact-privacy portaal? Lees meer op de website van pact-privacy.

Contact

    Word Cloud

    Privacy manager fg dpo functionaris gegevensbescherming data protection officer compliance

    TOP