Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Administratie moet Simpel en Snel

Voor Privacy geen tijd

Een verwerkingenregister bijhouden is tijdrovend en is een uitdaging voor elke MKB-er. De benodigde informatie is verspreid door de organisatie en zit vaak alleen in de hoofden van mensen 🤔 .

Om de juiste informatie over verwerkingen van persoonsgegevens boven water te krijgen moet je vaak ingesleten processen van de onderneming in kaart brengen. 🗺

Vragen stellen

Je moet de juiste vragen weten te stellen. Elke keer weer dezelfde vragen elke keer weer opnieuw.

Soms moet je doorvragen, medewerkers doen de dingen al jaren zo en kunnen soms zaken vergeten. Soms zijn er 💡 “Oh ja” momenten. ⚡

Privacy geen tijd templates wizard avg gdpr onetrust one trust

Tot slot moet je beoordelen of de vergaarde informatie over de verwerkingen compleet is ❓

Moeizaam proces

Het is duidelijk het vergaren van alle door de AVG verplichte informatie is een tijdrovend ⏳ proces en vergt een bepaalde deskundigheid. Deskundigheid met betrekking tot de wet en kennis van de onderneming.

Templates en Wizards 🧙‍♂️

Hoe handig is het om bij deze inventarisatie en het opstellen van de administratie ondersteuning te hebben van een tool. Een oplossing die jou met voor ingevulde templates en wizards die jou door het interview proces heen helpen. 👍

Kies voor een online privacy boekhoud pakket waarin je alle vragen op een rij hebt en niets kan vergeten.

#privacy #register #compliance

TOP