Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Release 20181105

Nieuw

Toestemmingen register

Is de enige grondslag voor een verwerking de expliciete toestemming van een betrokkene dan dient u een toestemmingen register bij te houden.

U kunt vanaf nu tevens een register aanleggen waarin de toestemmingen worden vastgelegd voor bepaalde verwerkingen. U maakt een nieuw register en koppelt deze aan een verwerking. U kunt de toestemmingen toevoegen en eventueel een scan van een formulier.

Release 20181028

Alles op 1 plek

Naast uw verplichte registers kunt u ook al uw verwerkersovereenkomsten en bewijsdocumenten uploaden!

Bestanden Uploaden !

Vanaf deze release kunt u al uw relevante bestanden uploaden!

Bestanden zoals:

  • Verwerkersovereenkomsten (tevens vastleggen of ze getekend zijn)
  • Beleidsdocumenten
  • Algemene beschrijvingen
  • Auditrapporten
  • ICT architectuur beschrijvingen
  • Beschrijvingen van gebruikte tools
  • Scan van toestemmingformulier
  • …etc.

Bestandstypen: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, DOC, XLS, PPT

Ga naar de handleiding voor een nadere omschrijving

Release 20180930

GUI

De hele look en feel van PACT-privacy is verbeterd, er is meer ruimte gekomen voor commentaar

Pact-online verwerkersovereenkomst

Reeds getekende Verwerkersovereenkomst met Pact Online BV tbv gebruik van Pact Privacy.net is nu beschikbaar voor download onder <onderhoud> <documenten>. U kunt deze mede ondertekenen en terugsturen naar PACT-online. U bewaart uw kopie bij uw eigen overeenkomsten.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van PACT-online zijn beschikbaar voor download onder <onderhoud> <documenten>.

Privacy statement

Het privacy statement van PACT-online is beschikbaar voor download onder <onderhoud> <documenten>

Inlog

Er is nu de mogelijkheid om de gebruikersnaam te onthouden bij het inlogscherm

Verwerkingen

In de tabbladen bronnen en ontvangers is de selectie van verwerkingen en soorten betrokkenen aangepast zodat het scherm niet meer verspringt als een verwerking of betrokkene soort is geselecteerd

Het wordt nu mogelijk om verwerkingen te verwijderen zonder eerst alle koppelingen te moeten verwijderen. (Met uitzondering als een verwerking aan een incident- of verzoekenregister is gekoppeld)

Bij het tabblad infrastructuur is een veld toegevoegd of de server binnen of buiten de EER staat.

Rollen

Personen met de rol van employee hebben meer rechten gekregen in de applicatie. Uitbreiding van:

– Setup (contactpersonen, externe organisaties, applicaties en applicatie typen)

– Incidentenregister

– Verzoekenregister

Maatregelen

Knop toegevoegd in het maatregelen overzicht scherm waarmee nieuwe maatregelen op organisatie niveau kunnen worden aangemaakt.

Release 20180813

Gebruikershandleiding
De eerste versie van de gebruikershandleiding is beschikbaar!!!

U vindt de handleiding onder de <HELP> in het bovenste menu.

Afhankelijk van de taal die u instelt is deze beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Wij hopen dat deze PACT nog beter in gebruik zal maken.

Mocht u een vraag, suggestie of verbetering hebben dan kunt u deze kwijt onder <meld een probleem>

Verbeterde menustructuur
De setup stappen van categorie persoonsgegevens en de organisatie persoonsgegevens zijn samengevoegd.

Licentie upgrade
Informatie toegevoegd over de licentie en hoe de licentie te upgraden.

Verwerkingen
Het risiconiveau “extreem” is  toegevoegd. U kunt nu 4 risicoklassen aangeven.

Release 20180806

Wijzigingen in het menu
Op veler verzoek zijn er een aantal aanpassingen gemaakt in het menu, zodat deze wat vriendelijker in gebruik wordt. Enkele instellingsopties zijn verplaatst naar het bovenliggende menu onder <Bedrijf>.

Onder de bedrijfsnaam kunt u de bedrijf specifieke instellingen vastleggen of onderhoudsfuncties uitvoeren.
Onder uw eigen naam kunt u uw eigen voorkeuren instellen.

Two Factor Authenticatie

Om de veiligheid van pact-privacy nog meer te verbeteren kunt u beter gebruik maken van 2-factor authenticatie (2FA). Dat betekent dat u naast het normale inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord tevens een extra code moet opgeven om toegang te verkrijgen. U kunt kiezen uit de authenticator van Google of Microsoft, welke u op uw mobiel dient te installeren.

WIlt u dit later instellen dan is er een optie beschikbaar bovenin het menu bij uw naam.

LET OP: 2FA WORDT OVER ENIGE TIJD VERPLICHT!

Typen Betrokkenen

Bij het vastleggen van een verwerking is het noodzakelijk dat bekend is van welke typen / groepen betrokkenen de persoonsgegevens worden vastgelegd. Dit verschilt per branche/sector; denk bijvoorbeeld aan klanten, relaties, patiënten, accounts,bewoners, huurders …. Gebleken is dat de invoervelden die gebruikt worden te beperkt zijn. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om typen betrokkenen aan te maken en deze vervolgens aan de verwerking te koppelen in de tabbladen bron en doel.

Contactpersoon Beheer

Er is een centraal scherm waar alle contactpersonen binnen de organisatie kunnen worden beheerd. In dit scherm kunnen contactpersonen per organisatie en/of afdeling worden vastgelegd en worden onderhouden.

Release 20180701

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen nu worden aangepast. Hiervoor is een nieuwe menuoptie toegevoegd [Organisatie persoonsgegevens]
Het is onder dit menu ook mogelijk om de lijst met persoonsgegevens voor de organisatie te beperken. Alle persoonsgegevens die niet zijn geselecteerd worden ook niet weergegeven in de verwerking. (Dit geldt alleen voor nieuwe verwerkingen).
Het is mogelijk om persoonsgegevens in categorieën onder te verdelen (menu optie [Categorie persoonsgegevens]. Bij het aanmaken van verwerkingen hoeft dan alleen de categorie te worden gekozen en dan worden de daaraan gekoppelde persoonsgegevens automatisch geselecteerd.
Niet alleen de categorie kan je hiermee beheren, maar ook de aanmaak van standaard documenten die gebruikt worden in de organisatie. Denk aan loonstroken of inschrijfformulieren.
 

Startpagina [BEGIN HIER]

1. Er is een startpagina toegevoegd welke helpt bij de stappen die je kan doorlopen om uiteindelijk een verwerking aan te maken.

Verwerkingen

1. Persoonsgegevens kunnen nu op categorie worden geselecteerd.

2. Tekstuele wijzigingen/verbeteringen 

Audits

1. Externe organisaties toegevoegd aan checklist

2. Verwerkingen toegevoegd aan checklist

 Rapporten

1. Organisatie assessment aangepast (beschikbaar onder rapporten)

 Opgelost

1. In tabblad ICT werd onder de knop [volgende] de ingevoerde gegevens niet opgeslagen.

2. Incidentenregister nam alle persoonsgegevens over van alle binnen de organisatie aangemaakte verwerkingen in plaats van alleen de geselecteerde.

Release 20180610

Verzoeken register

Per vandaag is het mogelijk om verzoeken van betrokkenen te registreren in PACT-Privacy.net.

Tevens kan een eenvoudig rapport worden afgedrukt waarin de informatie uit de vastgelegde verwerkingen naar de betrokkene kan worden gestuurd.

Klik op Verzoeken register in het linker hoofdmenu om verzoeken te registeren.

Hoofdmenu

Tevens is het hoofdmenu aangepast. De volgorde van de diverse opties is nu in overeenstemming met de volgorde waarin de gegevens binnen PACT-Privacy.net het beste kunnen worden vastgelegd.

Release 20180604

Verwerkingen

1. Tabblad Maatregelen toegevoegd

2. Tekstuele wijzigingen/verbeteringen

Bevindingen

1. Verwerkingsnummer is toegevoegd aan de verwerking

2. Het gegeven antwoord is toegevoegd.

Organisaties

1. Tabblad Bevindingen toegevoegd

2. Tabblad Maatregelen toegevoegd

3. Organogram toegevoegd

Rapporten

1. Verwerkersovereenkomst toegevoegd (beschikbaar onder  Rapporten/Externe Organisaties. Alleen beschikbaar in Nederlands vanwege juridische controle van Engelse versie!

2. Organisatie assessment toegevoegd (beschikbaar onder rapporten)

Maatregelenmodule

Het is nu mogelijk om organisatiebrede maatregelen toe te voegen alsmede verwerkingsspecifieke.

Applicaties

Applicatiespecifieke gegevens (zoals interne naam, is er een verwerkersovereenkomst) die eerst alleen op verwerkingsniveau konden worden ingevoerd zijn nu ook beschikbaar onder applicaties zelf.

Opgelost

1. In sommige gevallen trad er een foutmelding op bij het invoeren van gegevens in het tabblad beleid onder organisatie.

2. Performance rapporten

3. Bij knop vorige werden gegevens niet opgeslagen onder verwerkingen

4. In audits werd niet de juiste checklist weergegeven waardoor het niet mogelijk was om bevindingen toe te voegen.

Release 20180507

Verwerkingen

1. Wanneer er als bron of als ontvanger voor verwerking wordt gekozen dan is het nu mogelijk om de persoonsgegevens te kiezen die worden ontvangen van de verwerking (bron) of worden gestuurd naar de verwerking. De persoonsgegevens worden automatisch toegevoegd aan de verwerking zodra deze wordt geselecteerd. Dit zijn de persoonsgegevens zoals deze zijn geselecteerd in de verwerking waarin je op dat moment bezig bent.

2. Wanneer er als bron of als ontvanger voor externe organisatie wordt gekozen dan is het nu mogelijk om de persoonsgegevens te kiezen die worden ontvangen van de externe organisatie (bron) of worden gestuurd naar de externe organisatie. De persoonsgegevens worden automatisch toegevoegd aan de externe organisatie zodra deze wordt geselecteerd. Dit zijn de persoonsgegevens zoals deze zijn geselecteerd in de verwerking waarin je op dat moment bezig bent.

3. Wanneer er als bron of als ontvanger voor verwerking wordt gekozen dan is het nu mogelijk om snel een nieuwe verwerking toe te voegen. Deze wordt direct toegevoegd als zijnde geselecteerde bron of ontvangst verwerking. Uiteraard dienen de vragen van de nieuw aangemaakte verwerking nog wel verder ingevuld te worden.

4. In het tabblad algemene info is een veld toegevoegd waarmee kan worden vastgelegd of dit een verwerking is waarbij persoonsgegevens van externe personen (klanten/leveranciers) of interne personen (personeel) wordt vast gelegd. Dit is een voorbereiding op het komende inzage register.

5. In het tabblad bewaartermijnen is een uitleg/toelichtingsveld toegevoegd waarmee uitleg kan worden gegeven op de bewaartermijn.

6. In het tabblad bewaartermijnen is een link naar het TUXX.nl document gezet. Deze link geeft een overzicht van mogelijke wettelijke bewaartermijnen

7. In het tabblad gegevensbronnen en gegevensontvangers: Uploaden bestand is toegevoegd aan het veld Hoe worden de gegevens ontvangen/verzonden

8. Tekstuele wijzigingen/verbeteringen

Bevindingen

1. Aan het bevindingen overzicht is de dochteronderneming/afdeling toegevoegd als informatie veld

2. Vanuit de bevinding kan het antwoord in de verwerking worden aangepast door op de knop [Bewerk verwerkingsantwoord] te klikken..

3. In het bevindingen scherm en maatregelen scherm is een commentaar/oplossingsveld toegevoegd

Audits

1. Het aanmaken van commentaar per vraag is niet meer mogelijk

Opgelost

1. In sommige gevallen werd er geen nummer toegevoegd aan een verwerking.

Release 20180507

Nieuw

1.         Verwerkingen worden nu automatisch in audit gezet nadat in de verwerking op de knop [Neem in audit] is geklikt.

2.         Organisatie informatie wordt nu automatisch in audit gezet nadat in de organisatie op de knop [Neem in audit] is geklikt.

3.         In Rapportages is een overzicht van alle verwerkingen beschikbaar. Daarnaast kan nu vanuit dit overzicht een word document worden geprint met daarin alle informatie over de verwerking.

4.         Bij het opvoeren van een nieuwe gebruiker wordt nu automatisch de organisatie en een standaard rol (employee) aan de gebruiker gekoppeld.

5.         Er wordt een email gestuurd naar de verwerkingseigenaar wanneer de audit van de verwerking is afgerond.

6.         Invoeren van externe organisaties (verwerkers, hostingpartijen) staat nu direct in het hoofdmenu en niet meer onder instellingen.

7.         Invoeren van applicaties staat nu direct in het hoofdmenu en niet meer onder instellingen.

8.         Zodra een audit wordt bekeken wordt automatisch de laatste checklist getoond.

Oplost

1.         Bij aanmaken standaard verwerkingen kregen sommige mensen de foutmelding: Enkele-rij subselect retourneert meer dan één rij. ORA-01427: Enkele-rij subselect retourneert meer dan één rij.

2.         In het samenvattingsscherm van zowel verwerkingen als organisatie informatie werden niet alle gegevens getoond.

3.         Enkele tekstuele verbeteringen aangebracht.

TOP