Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Bedrijf & financieel -adviseur

AVG? daar ga ik mijn klanten toch niet mee lastig vallen!

Tijdens mijn trainingen hoor ik deze opmerking vaak, gemaakt door bedrijfsadviseurs.

 

Vanuit beroepscodes, bijv. de verordening gedrags- en beroepsregels, wordt er van de adviseurs verwacht dat zij hun klanten wijzen op risico’s die zij lopen.

Indien ondernemers niet voldoen aan de AVG lopen zij een materieel risico, tot 20% van de jaaromzet.

Centrale registratie

De AVG eist van ondernemers dat zij aantoonbaar voldoen aan de wetgeving. Dat betekent dat zij dienen te registreren wat zij doen met persoonsgegevens. Er moeten registers worden bijgehouden van de verwerkingen, de verwerkers, verwerkingsovereenkomsten, inzageverzoeken, data lekken, …etc.

Administratie is essentieel

De volgende stap is dat er periodiek audits wordt gedaan op de privacy situatie bij ondernemingen, het zogenaamde privacy assessment. Hiertoe is een privacy boekhouding essentieel. Met een sluitende privacy administratie kunt u als accountant of boekhoud kantoor het risico gesprek aangaan met uw klanten.

Makkelijk en simpel

Onze online privacy boekhouding met templates en invulhulp maakt het eenvoudig om de privacy administratie van uw organisatie op orde te krijgen. Het kan bijvoorbeeld prima door een medewerker worden ingevuld en bijgehouden.

Partners

U wilt deze cloud software aanbieden aan uw klanten? Waardoor u zich kan focussen op het gesprek met uw klanten? U wilt uw eigen Pact-privacy portaal? Lees meer op de website van pact-privacy.

    avg gdpr administratie tool voldoen privacy register verwerkings

    TOP